SPREMNIK ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA

9. lipnja 2022.   |   kategorija: Vijesti

 

Grad Zlatar sklopio je s poduzećem Bio-goriva d.o.o. sklopio ugovor o postavljanju spremnika za sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva s ciljem nadogradnje sustava prikupljanja otpada.

Postava spremnika očekuje se do kraja lipnja, a isti će biti postavljen na prostoru Sajmišta uz spremnike za tekstil.

Postavom spremnika za sakupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstva građanima se pruža dodatna mogućnost odlaganja ove posebne kategorije otpada čime se doprinosi kako očuvanju okoliša i zdravlja ljudi tako i poticanju visokokvalitetnog recikliranja s ciljem ponovne uporabe ove vrijedne sirovine. Otpadna jestiva ulja su bio razgradiva i čine neopasan otpad te su vrijedna sirovina za proizvodnju bio dizela. Pravilnim odlaganjem rasterećuje se kanalizacija, komunalno odvođenje otpadnih voda, kao i instalacije i cjevovodi u domaćinstvu.

Kako koristiti spremnik za otpadno jestivo ulje iz kućanstva

Najlakši način sakupljanja otpadnog jestivog ulja u kućanstvu jest ulijevanje otpadnog jestivog ulja u korištenu plastičnu bocu.
Kada se boca napuni, potrebno ju je dobro zatvoriti i odložiti u specijalizirani spremnik.

U spremnike je dopušteno odlaganje:

  • korištenog ulja za kuhanje (ulje iz friteze, ribljih konzervi)
  • pokvarenog ulja kojem je istekao rok trajanja.

Nije dopušteno odlaganje:

  • motornog ulja,
  • otpadnog ulja i maziva,
  • majoneze,
  • masti,
  • maslaca.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr