Tekstil

Naslovna     Vrste otpada     Tekstil

 

Ponovnom upotrebom tekstila štede se energija i voda te se smanjuje količina pesticida koji se primjenjuju u proizvodnji novih sirovina. Stara odjeća može se upotrijebiti za izradu krpa za domaćinstvo, punjenja za madrace i slično. 90 % tekstilnog otpada može biti ponovno upotrijebljeno, oporabljeno i reciklirano.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr