Biootpad

Naslovna     Vrste otpada     Biootpad

 

U biootpad spadaju:

  • Kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)
  • Vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća)
  • Male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koji su bili zamotani kuhinjski otpaci)

U biootpad ne spadaju:

  • Ostaci termički obrađene hrane
  • Meso, riba, kosti, koža
  • Mliječni proizvodi, ulja, masti
  • Pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad
  • Obojeni i lakirani drveni otpad
  • Odjeća, cigarete i dr.  
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr