Gdje mogu odložiti otpad

Naslovna     Gdje mogu odložiti otpad

Zeleni otoci i reciklažna dvorišta

Zeleni otoci su mjesta na javnoj površini sa spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada.  Zeleni otoci smješteni su na nekoliko lokacija u Gradu Zlataru te općinama Mače, Zlatar Bistrica i Marija Bistrica kako bi se građanima olakšalo odlaganje otpada u odgovarajućim spremnicima

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Grad Zlatar:

 • Zeleni otoci: Groblje Belec, Martiščina, Sajmište Zlatar

Općina Mače

 • Zeleni otoci: centar Mača, Mali Komor (uz županijsku cestu), Peršaves (uz državnu cestu) i Mali Bukovec (uz županijsku cestu).

Općina Zlatar Bistrica:

 • Zeleni otoci: Lipovec, Veleškovec, ambulanta Zlatar Bistrica, dječji vrtić Zlatar Bistrica, osnovna škola Zlatar Bistrica, željeznička stanica Zlatar Bistrica, Lovrećan

Općina Marija Bistrica:

 • Zeleni otoci: Nova cesta (nasuprot INA-e), Gajeva ulica (kod groblja) i Laz Bistrički (kod škole)

 
 

Reciklažno dvorište

1. Reciklažno dvorište Konjščina:

 • Općina Konjščina izgradila reciklažno dvorište uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost na zemljištu koje je u vlasništvu poduzeća Komunalac Konjščina d.o.o., a nalazi se na adresi Jertovec 150c, Konjščina. Ovo reciklažno dvorište  će sukladno Sporazumu o zajedničkom gospodarenju otpadom moći koristiti građani čije su jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma.
 • Opremljeno u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom NN 117/2017 i zaprimat će otpad sukladno Dodatku IV istog Pravilnika
 • Upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta, broj očevidnika REC-118-G-1
 • Započet će s radom  početkom travnja 2019.

2. Reciklažno dvorište Zlatar Bistrica:

 • Općina Zlatar Bistrica izgradila je reciklažno dvorište uz pomoć bespovratnih sredstava Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., a nalazi se u Ulici Josipa Kraša 2 u Zlatar Bistrici.
 • Reciklažno dvorište u Zlatar Bistrici izgrađeno je za potrebe mještana općine Zlatar Bistrica koji imaju pravo besplatnog odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu.
 • Reciklažno dvorište opremljeno je sukladno Pravilnku o gospodarenju otpadom NN 117/2017 i zaprimat će otpad sukladno Dodatku IV istog Pravilnika.
 • Upisano je u Očevidnik reciklažnog dvorišta bod brojem REC-118-G-2
 • Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

SRIJEDOM
Neparni dani – prije podne od 08:00 do 13:00 sati
Parni dani – poslije podne od 14:00 do 19:00 sati

3. Reciklažno dvorište Marija Bistrica:

 • Općina Marija Bistrica izgradila je reciklažno dvorište uz pomoć bespovratnih sredstava Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a nalazi se na adresi Tugonica 183.
 • Reciklažno dvorište u Mariji Bistrici izgrađeno je za potrebe mještana općine Marija Bistrica koji imaju pravo besplatnog odlaganja otpada u reciklažnom dvorištu.
 • Reciklažno dvorište opremljeno je sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 117/2017 i zaprimat će otpad sukladno Dodatku IV istog Pravlnika.
 • Upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorište pod brojem REC-174-G-1

4. Mobilno reciklažno dvorište:

 • Kupljeno je novo vozio koje je opremljeno u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom NN 117/2017 i zaprimat će otpad sukladno Dodatku IV istog Pravilnika
 • Upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta, broj očevidnika REC-118-M-1
 • Rad mobilnog reciklažnog dvorišta i njegove lokacije biti će objavljene na službenim mrežnim stranicama poduzeća Komunalac Konjščina, d.o.o. – RASPORED
 • Pravilnik
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr