Česta pitanja

Naslovna     Česta pitanja

Zato što je ono važna sirovina u proizvodnji novih staklenki. Osim toga, odvajanjem stakla iz kućnog smeća, smanjujemo opterećenost odlagališta otpada.
Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu nije predviđeno plaćanje povratne naknade za svu ambalažu. U trgovine možete vratiti samo onu ambalažu koja na sebi ima oznaku. „Povratna naknada 0.50 KN“.
Za proizvodnju novih staklenki smije se upotrebljavati samo jednobojni stakleni lom (za bijele boce bijeli, za smeđe smeđi itd.). Izuzetak su zelene boce koje dozvoljavaju upotrebu miješanog staklenog loma.
Kristalno, stolno i porculansko staklo sadrže visoki postotak olova. Prilikom izrade ambalažnog stakla nije dopuštena upotreba olova.
Staklo se može pretaliti neograničeni broj puta, a da pritom ne izgubi svoja svojstva. Od 1000 kg (jedne tone) staklenog krša, uz dodatak energije, uvijek će se dobiti 1000 kg novih boca i staklenki, uvijek iste kvalitete.
Zato što ona nemaju odgovarajući kemijski sastav za proizvodnju novog ambalažnog stakla te se uz njih uvijek nađu primjese kao što su ljepilo, metal i drvo.
Iako u pogonima za preradu otpadnog stakla postoje uređaji za izdvajanje metala (magneti), moguće je da poneki komad metala završi u prerađenom staklu, stoga je poželjno da prije odlaganja u kontejnere skinete poklopce i čepove.
Pelene su odlažu u miješani komunalni otpad.
Ova se ambalaža odlaže u spremnike za plastiku.
Većinu papira i kartona moguće je reciklirati, ali jako je važno da se čisti papir i karton ne miješaju s prljavim i zauljenim papirom, jer se i njih više neće moći reciklirati.
Stare drvene prozore potrebno je odvesti u reciklažno dvorište u Konjščinu.
Novoosnovanim komunalnim poduzećem „Lijepa Bistrica“ uređen je sustav odvoza i odvojenog prikupljanja otpada. Općina Marija Bistrica broji oko 6.000 stanovnika te su svim mještanima osigurani uvjeti za odvojeno prikupljanje otpada, a u izgradnji je i Reciklažno dvorište u naselju Tugonica. Sustav kažnjavanja moguć je ukoliko se otpad odlaže na neadekvatna mjesta po prijavi građana ili nekih drugih načina.
Najbolje bi bilo skinuti barkod i njega baciti u miješani komunalni otpad, a vrećicu u korisni otpad.
Vrećice od čipsa treba odlagati u komunalni otpad.
Takvu ambalažu treba odložiti u žuti kontejner na eko otoku ili u korisni otpad. Ambalažu Komunalac predaje na oporabu, ali nažalost nije u sustavu povratne naknade. I ambalaža koja je u sustavu povratne naknade smije se baciti u korisni otpad, ali nema smisla to raditi ako vrijedi 50 lipa.
Može, ali ne i skaj, koža, krzno, perje.
Odlagalište će se zatvoriti po otvaranju centra za gospodarenje otpadom Piškornica.
Isti se odvozi u reciklažno dvorište ili u domaćinstvima u vreće za koristan otpad.
Prozorsko staklo u manjim količinama u domaćinstvima može se staviti u miješani komunalni otpad, u većim količinama potrebno ga je odvesti u reciklažno dvorište. U slučaju zamjene stolarije na kući ili stanu izvođač radova dužan je zbrinuti sav materijal.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr