Vrste otpada

Naslovna     Vrste otpada

RECIKLIRANJE: Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama.

Svaka vrsta otpada ima svoje mjesto za odlaganje, odnosno svoj spremnik u Gradu Zlataru i Općinama Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr