EE otpad

Naslovna     Vrste otpada     EE otpad

 

EE otpad, odnosno stari električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati u ikakve spremnike, već ih je potrebno odnijeti u trgovine EE opreme, koje imaju više od 400m2 prodajne površine, koje su dužne, bez ikakve naknade, preuzeti EE otpad vanjskih dimenzija 25 cm.

Električni i elektronički (EE) otpad čine odbačena električna i elektronička oprema i uređaji ovisni o električnoj energiji. Pravilnim odlaganjem EE otpada čuvamo zdravlje te omogućavamo iskorištavanje plemenitih metala i plastike koji se u njima nalaze. EE uređaji mogu sadržavati i štetne tvari koje treba zbrinuti na pravilan način. Novi telefoni sadrže plemenite metale kao što su zlato, bakar, srebro i platina te brojne materijale koji su rijetki, a mogu se iskoristiti i nakon što uređaj više ne radi. Također je moguće i reciklirati čelik iz uređaja.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr