Projekt Zeleni bregi

Projekt Zeleni bregi osmišljen je s ciljem edukacije i informiranja stanovnika s područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica o održivom gospodarenju otpadom, sprečavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

U sklopu projekta provodit će se aktivnosti informiranja i edukacije o održivom gospodarenju otpadom stanovnika svih uzrasta. Cilj projekta je izgraditi svijest o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta, što bi trebalo smanjiti količine otpada odloženog na odlagalište.

Kontinuirano će se raditi s djecom predškolske i školske dobi, te mladima, koji će kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima usvojiti pravilne navike o postupanju s otpadom. Usvojenim navikama utjecat će na druge članove obitelji i izdvojit će se pozitivnim primjerom i aktivnostima koje doprinose zajednici. U okviru projekta provodit će se i edukacija poslovnog sektora o sprječavanju nastanku otpada i pravilnom odvajanju otpada.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr