Kako gospodariti otpadom?

Naslovna     Kako gospodariti otpadom?

Prvenstveno je potrebno pripaziti na količine hrane koje kupujete. Kupujte ono što vam je potrebno u količinama za koje ste sigurni da ćete potrošiti. Imajte na umu i da veća pakiranja proizvoda koji imaju dulji rok trajanja, a koja su i često jeftinija, imaju znatno manji utjecaj na okoliš nego više manjih pakiranja i stvaraju manje otpada.

Umjesto plastičnih vrećica, prilikom odlaska u kupovinu koristite platnene torbe, vrećice koje mogu biti više puta iskorištene, a u nekim trgovačkim lancima su odnedavno dostupne i biorazgradive vrećice. Kupujte proizvode pakirane u povratnoj ambalaži ili onoj koja se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati, a izbjegavajte proizvode u jednokratnoj ambalaži.

Uredi su mjesta gdje se proizvode velike količine otpada, prvenstveno papirnog. Ako nije moguće izbjeći printanje materijala, onda to činite obostrano kako bi smanjili potrošnju papira i količinu koja na kraju završi u otpadu.

Ponovno korištenje

Baterije su zbog svog sastava jedan od najotrovnijih materijala za okoliš. Korištenjem baterija koje se mogu iznova puniti smanjuje se količina baterija koje završavaju u otpadu. Baterije koje se ne mogu iznova puniti odlažite u za to predviđene spremnike koji se mogu pronaći u gotovo svim trgovinama.

Tijekom godina mnogi proizvodi nam ili dosade ili ih jednostavno prerastemo, kao npr. odjeća i obuća ili stariji elektronski uređaji koji su i dalje u očuvanom stanju. Te proizvode možemo pokloniti nekome od svojih bližnjih ili donirati raznim organizacijama. Takvim ponašanjem ne činimo dobro samo okolišu, već i okolini.

Prije nego se konačno odlučimo riješiti nekih proizvoda, možemo ih pokušati ponovno iskoristiti, pronaći novi način primjene ili novu svrhu.

Recikliranje

Recikliranjeje iznimno važan, ako ne i najvažniji segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a moguće ga je podijeliti u dvije zasebne aktivnosti – odvojeno prikupljanje i pravilno odlaganje. U Hrvatskoj se reciklira i kompostira tek 24% otpada.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr