Zeleni bregi

Naslovna     Zeleni bregi

Naziv projekta:

Zeleni bregi KK.06.3.1.07.0019

Kratki opis projekta:

Projektom će se educirati i informirati 100% stanovnika (17.206, DZS, 2011) s područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marija Bistrica i Zlatar Bistrica o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će Grad Zlatar nakon provedbe objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS-a u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izgraditi svijest građana sa područja Grada Zlatara i Općina Mače, Marije Bistrice i Zlatar Bistrice o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište. Provedbom projekta 100% stanovništva bit će informirano i educirano o održivom gospodarenju s otpadom, provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će Grad Zlatar nakon provedbe objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane JLS-a u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada. Kontinuirano će se radit s djecom predškolske i školske dobi, te mladima, koji će kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima usvojiti pravilne navike o postupanju s otpadom. Usvojenim navikama utjecat će na druge članove obitelji i izdvojit će se pozitivnim primjerom i aktivnostima koje doprinose zajednici. Educirat će se poslovna javnost s područja obuhvata projekta o sprječavanju nastanku otpada i pravilnom odvajanju otpada na način da će zaprimiti kvalitetne informacije o mogućnostima sprječavanje nastanka otpada i odvajanju otpada, čijom primjenom će pokazati pozitivan doprinos društvu i zaštiti okoliša.

Ukupna vrijednost projekta:
645.817,36 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
500.000,00 HRK (77,42%)

Razdoblje provedbe projekta:
svibnja 2018. – 03. siječnja 2019.

Kontakt osoba za više informacija:
Monika Višek, mag.oec.
+385 49466627
grad@zlatar.hr

DOKUMENTI (PDF):
Letak o sprečavanju nastanka otpada
Vodič o sprječavanju nastanka otpada za poduzetnike
Vodič o sprječavanju nastanka otpada za građane (OPG)
Plakat o sprječavanju nastanka otpada_1
Plakat o sprječavanju nastanka otpada_2
Plakat o sprječavanju nastanka otpada_3
Plakat o sprječavanju nastanka otpada_4
Plakat o sprječavanju nastanka otpada_5
Edukativna bojanka Izobrazno-informativni materijali za predškolsku i školsku djecu

RZL – RADIO REKLAMA – ZELENI-BREGI-01
RZL – RADIO REKLAMA – ZELENI-BREGI-02
RZL – RADIO REKLAMA – ZELENI-BREGI-03
RZL – RADIO REKLAMA – ZELENI-BREGI-04
RMB – RADIO REKLAMA – ZELENI BREGI – 01
RMB – RADIO REKLAMA – ZELENI BREGI – 02
RMB – RADIO REKLAMA – ZELENI BREGI – 03
RMB – RADIO REKLAMA – ZELENI BREGI – 04
Banner – Zeleni bregi – 01
Banner – Zeleni bregi – 02
Banner – Zeleni bregi – 03
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 01 – JASENKA AUGUŠTAN-PENTEK – ZLATAR – 29.10.2019.
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 02 – MLADENKA MIKULEC – MAČE – 05.11.2019.
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 03 – ŽARKO MIHOLIĆ – ZLATAR BISTRICA – 08.11.2019.
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 04 – JOSIP MILIČKI – MARIJA BISTRICA – 12.11.2019.
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 05 – TOMISLAV LUGARIĆ – KOMUNALAC KONJŠČINA D.O.O – 15.11.2019.
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 06 – BRANKA HERCEG – LIJEPA BISTRICA D.O.O. – 22.11.2019.
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 07 – ŽARKO MIHOLIĆ – ZLATAR BISTRICA – 26.11.2019.
RZL – EMISIJA ZELENI BREGI – 08 – ANDREJA PAVLOVIĆ – HAUSKA I PARTNER D.O.O.- 29.11.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 01 – DINO PEROVIĆ – HAUSKA I PARTNER D.O.O. – 02.12.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 02 – MLADENKA MIKULEC – MAČE – 03.12.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 03 – BRANKA HERCEG – LIJEPA BISTRICA D.O.O. – 06.12.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 04 – MLADENKA MIKULEC – MAČE – 09.12.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 05 – ŽARKO MIHOLIĆ – ZLATAR BISTRICA – 13.12.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 06 – JOSIP MILIČKI – MARIJA BISTRICA – 14.12.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 07 – ŽARKO MIHOLIĆ – ZLATAR BISTRICA – 16.12.2019.
RMB – EMISIJA ZELENI BREGI – 08 – JASENKA AUGUŠTAN-PENTEK – ZLATAR – 17.12.2019.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr