Prijavi divlje odlagalište otpada

Naslovna     Prijavi divlje odlagalište otpada

Što su divlja odlagališta otpada?

Divlja odlagališta otpada su manji, neuređeni prostori izvan službenih odlagališta otpada na koje su nepoznate osobe odložile otpad. Divlja odlagališta otpada predstavljaju iznimno veliku opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka te voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji raznose taj otpad te na taj način stvaraju idealne uvjete za nastanak i širenje zaraznih bolesti. Ilegalna odlagališta su također mjesta na kojima je u ljetnim mjesecima povećana opasnost od šumskih požara uzrokovanih eksplozijama nakupljenih plinova u ljetnim mjesecima. U najvećoj količini na takvim odlagalištima prisutni su metan i ugljični dioksid, dok su u manjoj količini prisutni sumporovodik i drugi.  Ovisno o karakteristikama tla na kojem se nalazi divlje odlagalište otpada, kao i o samoj vrsti i sastavu odloženog otpada, divlje odlagalište može dovesti i do onečišćenja podzemnih i površinskih voda, te izvora pitke vode.

Sanacijom divljih odlagališta i sprječavanjem nastanka novih te odgovornim ponašanjem u smislu sortiranja i odlaganja otpada na za to predviđena mjesta, svi zajedno doprinosimo očuvanju prirode i zaštiti okoliša i zdravlja te čuvamo naše Zelene brege za sve njihove stanovnike i drage posjetitelje. Pomozite nam očuvati naše Zelene brege zelenima. Ukoliko ste negdje primijetili divlje odlagalište otpada, možete nam to javiti ispunjavanjem Obrasca za prijavu divljih odlagališta:

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr