Odvojeno prikupljanje

Naslovna     Kako gospodariti otpadom?     Odvojeno prikupljanje

Odvojenim prikupljanjem otpada dobivamo mogućnost iskorištavanja vrijednih sirovina za proizvodnju novih proizvoda. Najčešće reciklirani materijali su papir, plastika, staklo i metal, za koje postoje i posebno označeni spremnici, prikazani u rubrici Otpad

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr