Glomazni otpad

Naslovna     Vrste otpada     Glomazni otpad

 

U glomazni otpad spada sve ono što je zbog svog volumena i/ili mase neprikladno za sakupljanje s miješanim komunalnim otpadom. Ukoliko ste odlučili da neki komad namještaja, madrac, automobilske gume, vrata, tepisi i proizvodi sličnih veličina nisu više upotrebljivi.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu (neograničena količina) i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, sukladno rasporedu davatelja usluge, u količini do najviše 2 m3 po korisniku. Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge osigurati preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada od korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta sukladno cjeniku davatelja usluge. Davatelj usluge dužan je u što kraćem roku taj otpad preuzeti od korisnika, ali ne dužem od 60 dana od dana zaprimljenog zahtjeva.

Raspored odvoza krupnog otpada s kućnog praga za 2019. dostupan je na slijedećem linku: http://www.komunalac.net/Dokumenti/PLAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA.pdf

POJAŠNJENJE: svaki korisnik usluge odvoza otpada ima pravo jednom godišnje na besplatni odvoz krupnog otpada s kućnog praga. Početkom godine svi korisnici usluga dobiju kupon za odvoz glomaznog otpada koji, ako žele odvoz krupnog otpada, moraju popuniti i dostaviti u Komunalac. Sukladno ispunjenim kuponima, a prema rasporedu odvoza krupnog otpada, glomazni se otpad preuzima na kućnom pragu korisnika. Ako netko želi više puta odvoz s kućnog praga svaki se daljnji odvoz plaća sukladno cjeniku.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr