Metal (aluminij, čelik, željezo…)

Naslovna     Vrste otpada     Metal (aluminij, čelik, željezo…)

 

Najčešći metali koji se nalaze u ambalažama, vozilima te raznim kućanskim i elektroničkim aparatima su željezo i aluminij. Recikliranjem metala štedimo rudače kao vrijedne prirodne resurse, a smanjuje se i količina otpada na odlagalištima te se tako čuva okoliš. Recikliranjem proizvoda od aluminija i čelika štedimo do 95 % energije potrebne za proizvodnju novih proizvoda iz sirovina. Recikliranjem limenke uštedi se energija potrebna za dva sata rada računala, a od 500 recikliranih limenki može se izraditi bicikl. Prema pojedinim procjenama, recikliranjem metalnog otpada smanjuje se količina krutog otpada za 44%, potreba za vodom 40,5% te potreba za energijom od  85% koja bi se inače trošila za proizvodnju metalne ambalaže. Recikliranjem metalnog otpada smanjuje se količina ispušnih plinova tvornica za 86% te zagađenje voda za 76%. Reciklažom jedne tone starih limenki dobije se 0,9 tona novih limenki i štedi se 95% energije.

Za čelični lim u ambalaži koristi se slovna oznaka FE i brojčana oznaka 40.

Slovna oznaka ALU i brojčana oznaka 41 koristi se u označavanju ambalaže proizvedene iz aluminija.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr