Farmaceutski otpad

Naslovna     Vrste otpada     Farmaceutski otpad

 

U farmaceutski otpad spadaju lijekovi, ljekovite tvari i pripravci koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti, prolijevanja, rasipanja ili ako su pripremljeni, ali nisu upotrijebljeni.

Stari lijekovi

Lijekovi odbačeni u komunalni otpad ili kanalizaciju mogu imati izrazito štetan utjecaj na okoliš. Neki lijekovi se u okolišu razgrađuju na način da izazivaju toksične posljedice, dio ih ostaje nepromijenjen, a dio se s pojedinim spojevima iz okoliša pretvara u nove produkte za koje još uvijek ne znamo kakav imaju učinak na okoliš i zdravlje ljudi. Ljekarne imaju obvezu preuzimati stare lijekove i drugi farmaceutski otpad neovisno o podrijetlu. Dobro je redovito pregledavati svoju kućnu ljekarnu i sve stare lijekove ili one koji su promijenili izgled odnijeti u najbližu ljekarnu, ambulantu ili dom zdravlja.  Ukoliko niste sigurni čemu služe i kako se koriste pojedini lijekovi, također ih dobro odnijeti u ljekarnu.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr