Papir

Naslovna     Vrste otpada     Papir

 

Odvojenim sakupljanjem papira i njegovim recikliranjem čuvamo šume, ne zagađujemo vodu te štedimo energiju i prirodne resurse, a ujedno smanjujemo količinu otpada na odlagalištima.

Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je srušiti četiri stabla te utrošiti 200 000 litara vode i 4600 kWh energije. Za proizvodnju jedne tone recikliranog papira nije potrebno niti jedno stablo, troši se 160 litara vode i 2400 kWh energije.

Agencija za zaštitu okoliša (EPA) dokazala je da recikliranje papira dovodi do 35%-postotnog smanjenja zagađenja vode i 74% manjeg zagađenja zraka u odnosu na primarnu proizvodnju papira. Reciklirani papir ima jednaku namjenu kao i obični papir, pa se tako upotrebljava u proizvodnji knjiga, udžbenika, časopisa, novina i drugih proizvoda. Otpadni papir se ne može reciklirati neograničeno jer vlakna unutar njega pucaju i nije moguće više održavati stabilnu mrežu koja povezuje ta ista vlakna. Prije nego li se u potpunosti raspadne jedan list papira moguće je reciklirati četiri do šest puta.

Papir čini oko 30% otpada u kućanstvima, a najveći dio papira koristi se jednokratno, nakon čega najčešće završava u smeću. Prvi korak u korištenju starog papira za ponovnu upotrebu jest njegovo prikupljanje, a zatim sortiranje. Iznimno je važno da se papir za recikliranje skuplja odvojeno, budući da je za sam postupak recikliranja teško dobiti kvalitetnu sirovinu ako papir nije odvojen od ostalog otpada.

Papir se prikuplja tako da se odlaže u za to predviđene spremnike – kontejnere i/ili kartonske kutije pri čemu je jako bitno da se u iste spremnike ne ubacuju druge, neodgovarajuće vrste otpada. U spremnike za papir odlažu se novinski i uredski papiri, časopisi, katalozi, prospekti i bilježnice, papirnata i kartonska ambalaža. Prije odlaganja potrebno je odvojiti ljepljivu traku, spajalice i slične materijale. Plavi spremnici nisu predviđeniza fotografije, plastificirane, zauljene ili metalizirane papire te upotrijebljene maramice, pelene i slično jer se oni ne mogu reciklirati.

Višeslojnu kartonsku ambalažu (tetrapak) smije se odlagati u kontejnere (spremnike) označene plavom bojom, samo ako je na njima posebno naglašeno i označeno da prihvaćaju i višestruku kartonsku ambalažu. Moramo znati da nisu svi plavi kontejneri (spremnici) osposobljeni za prihvat višestruke kartonske ambalaže (tetrapak), već to, na njima mora na biti posebno označeno i naglašeno. Također, prije odlaganja takve ambalaže potrebno ju je isprazniti i izravnati kako bi se riješili nepoželjnih mirisa i smanjili volumen odložene kartonske ambalaže.

Izvor informacije: Priručnik o znakovima na proizvodima i ambalaži, HR PSOR, 2009.                                

Primjeri oznaka za recikliranje na ambalaži od papira i kartona

Ambalaža od papira i kartona označava se pomoću brojčanih i slovnih oznaka. Slovna oznaka za valoviti i ravni karton te papir je PAP, dok je 20 brojčana oznaka za valoviti karton, 21 za ravni, a 22 za papir.  

Neki proizvođači na ovaj način označavaju višeslojnu ambalažu.

Izvor informacije: Priručnik o znakovima na proizvodima i ambalaži, HR PSOR, 2009. 
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zlatara.
Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr